rundbg.gif (1484 bytes) Sejlerskoler:  SASIK   BSS  BSS-Motor   HBK  HVS   IS  KJS   SGS   SHS  SKB   SKS  VSK VSK-Motor
Indhold:
Forretningsorden for sasik
Adresseliste


sasikmin.gif (7046 bytes)

 

 

Mission.
At øge sikkerheden til søs.

Formål.
Som interesseorganisation,at tilbyde Køge Bugt sejlklubberne støtte til udvikling af sejlerskolerne.

Mål.
At udarbejde ensartede lektionsmaterialer for motorbådsuddannelse og minimum 2 års grunduddannelse til sejlerskolerne.
Tilbyde opdatering, udvikling og uddannelse.
Være koordinerende for fællesaktiviteter i Køge Bugt klubbernes sejlerskoler.
Arbejde for at alle sejlerskoler i Køge Bugt Kredsen deltager i samarbejdet.
Give vejledning i valg af materiel til sejlerskolerne. 
Være bindeled til andre kredses sejlerskoler og Køge Bugt Kredsens Kursuskontaktudvalg.

Organisatoriske sammenhænge.
Sasik består af repræsentanter fra sejlerskoler under Køge Bugt Kredsen.
Der afholdes 2 møder årligt. ( marts og november).
På forårsmødet konstitueres kontaktudvalg, bestående af 3 personer, hvis opgaver er :
1. Kontakt til Køge Bugt Kredsen    
2. Koordinering af årets aktiviteter
3. Fremtidige udviklings aktiviteter
Ad pkt. 1.Der udpeges en kontaktperson, som holdes løbende orienteret af Køge Bugt Kredsens kursuskontaktperson.
Ad pkt. 2.Der udpeges en person, som sikrer koordineringen af sejlerskolernes aktiviteter, som kan have fælles interesse, herunder Sejlerskoledagen.
Ad pkt. 3. Der udpeges en person, som samler og koordinerer fremtidige aktiviteter og tiltag.

Undervisning/uddannelse.
SASIK arbejder for at sejleruddannelsen i Køge Bugt Kredsen foretages efter ensartede retningslinier og samme undervisningsmateriale.
For at højne kvaliteten af sejlerskolernes duelighedsprøvekurser afholdes fælleskurser for instruktører, så de undervisningsmæssig kan leve op til elevernes forventninger og sejlklubbens krav.

Økonomi.
SASIK's arrangementer skal hvile i sig selv, idet SASIK ikke har eget budget, men arbejder med omkostningsdækkende tilskud fra sejlklubberne. Køge Bugt Kredsen giver ikke tilskud til aktiviteter, men SASIK kan regne med tilskud til porto m.m.
Vedtaget den 10. november 1996.

op.gif (81 bytes) Til top

 

 

Skoleledere mm i sammenslutningen af sejlerskoler i køge bugt
Kontaktudvalg
Formand Telefon Mobil-Tlf. Fax E-m@il
Ingen
Sekrætær
Preben Schmidt
Lilleholm 4
2670 Greve
4369 2936 pjs@image.dk
Internet
John Nygaard,
Hyrdeengen 203,
2625 Vallensbæk
(rettelser)
4362 0988 info@kapsejl.dk
Søsikkerhedsudvalg
Telefon Mobil-Tlf. Fax E-m@il
Stig Holst
Havneøen Mågen
Hundige havnevej 2
2670 greve
4089 3358
Fiskerihavnen: SE
Telefon Mobil-Tlf. Fax E-m@il
Sejlforeningen Enighed
Bådhavnsgade 41, vej 7
2450 København SV
(Ove Rasmussen, Bjørnsonvej 83, 1
2500 Valby)3630 6179

Hvidovre Havn: HVS
HVS Telefon Mobil-Tlf. Fax E-m@il
Bjarne Clasen- Nyqvist
Hvidover Enghavevej 80,st.th
2650 Hvidovre
3649 5774 bcn@dlf.dk
Bemyndiget
Harry Andersen
Strandvejen 9c
2650 Hvidovre
3678 6884
KBK Kursuskontaktperson
Søren Overgård
La Coursvej 20,2.
2000 Frederiksberg
3187 7206
Brøndby Havn: BSS
BSS Telefon Mobil-Tlf. Fax E-m@il
Per Kobbernakke
Engkjær 2
2650 Hvidovre
3675 8696 inge-nielsen@mail.tele.dk
BSS-Motorbåd
Annie Winberg
Fortvej 76
2610 Rødovre
3641 6513 2148 8434 clay1@get2net.dk
Vallensbæk Havn VSK
VSK + Bemyndigelse Telefon Mobil-Tlf. Fax E-m@il
Knud Ziegler
Bøgebakken 15
2730 Herlev
4494 3374
VSK - Motor
Knud Ziegler
Bøgebakken 15
2730 Herlev
4494 3374
VSK - Motor Bemyndiget
Flemming Dynt
Bødkerpladsen 27,
2635 Ishøj
4354 3819
Ishøj Havn
SKS - kb Telefon Mobil-Tlf. Fax E-m@il
Ole Elkjær Andersen
Merlegårdsvej 2
2635 Ishøj
4399 6175 olan@glostruphosp.kbhamt.dk
IS
Maiken Petersen 4343 4628   maiken@ishoejsejlklub.dk
Hundige Havn
HBK Bemyndiget Telefon Mobil-Tlf. Fax E-m@il
Gunnar Høi
Skelmosen 18
2670 Greve
4390 5163
HBK
Steen Christensen,
Kroggårdsvej 116,
2670 Greve
4360 1204
SHS
Carl Åge Lausten
Fiskernesvej 5
2670 Greve
4390 1830 fiskerne@worldonline.dk
SKB
Jørgen Hansen
Gersagerparken 42, 3,th
2670 Greve
4369 2662 cajeca@get2net.dk
Bemyndiget
Torben Hammelboe,
Vibeholms Vænge 120,
2635 Ishøj
4373 3310
Mosede Havn
SGS Telefon Mobil-Tlf. Fax E-m@il
Lars Dalgaard
Skovvej 5
2670 Greve
4390 0880 cis2562@vip.cybercity.dk
Bemyndiget
Ulrik Seest
Kastanievej 36
2670 Greve
4390 6255
Bemyndiget
Jørgen Ærenlund
Mosede Klintvej 36
2670 Greve
4390 5776
Bemyndiget
Harry Bernfeld
Hundige Strandvej 123
2670 Greve
4390 0779
Køge Havn
KJS Telefon Mobil-Tlf. Fax E-m@il
Jan Fjeldsted
Krogen 21
4632 Bjæverskov
5687 3432 kogesejlerskole@sport.dk
Bemyndiget
Preben Porse
Stensbjerghuse 56 st. th
4600 Køge
5664 1477